21 grudnia 2013

3 days before..

Nigdy nie miałam w zwyczaju robienia list typu „30 rzeczy do zrobienia przed 30” ale na kilka dni przed owym dniem 30 urodzin nagle doszłam do wniosku, że jeżeli teraz nie zacznę dokumentować, to.. coś mi minie, tylko, że na ‘30 rzeczy przed 30’ było już za późno. Powstało więc „3 dni przed”. Obecnie zmieniło się to w „dni do następnych urodzin” :) Jest to trochę PL, trochę pamiętnik, trochę notes. Coś, w czym mam nadzieję wytrwam :) Poniżej początkowa strona, więcej za kilka dni, gdy wypełnię karty. Trzymajcie się ciepło! :)

I've never had a habit of making lists of “30 things to do before 30” but a few days before mine 30th birthday suddenly I came to the conclusion that if I don’t start now.. something will pass. But for “30 things before 30“ was too late. Therefore “3 days before” was created :) Currently I changed it to “Days until next birthday” – DUMB in short ;) It's a little PL, a little diary, a little notebook. Something that I hope to last in :) Below is initial page, more in a few days when I will fill the cards. Stay warm! :)

5 komentarzy: